Reial Decret-LLei 1/2017: Clàusules sòl

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Article relacionat: Fiscalitat de les clàusules sòl Esdeveniment relacionat: SESSIÓ INFORMATIVA GRATUÏTA: LA RECUPERACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL I LES DESPESES…

Reial Decret 311/2016: treball nocturn

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno. Article relacionat: Coneix els límits del treball nocturn?

Calendari Laboral 2017

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.   Si voleu veure un resum del calendari accediu al nostre article del…