Fiscalitat de les clàusules sòl

El passat 21 de gener de 2017 ha sortit publicat el Reial Decret-Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. La gran quantitat de consumidors afectats i les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta…

Justícia europea per als afectats per les clàusules sòl

Fa uns mesos informàvem que el Tribunal Suprem va reconèixer la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable. Des d’aleshores, els Tribunals estaven resolent a favor del dret dels consumidors a recuperar els imports…

Les clàusules sòl

Des que el Tribunal Suprem, en la sentència del maig de 2013 va reconèixer la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable, han proliferat en els jutjats les demandes, instades per consumidors, per obtenir…