La contractació pública a l’ordre del dia

Que les administracions públiques són un important motor de l’economia és un fet evident. Les necessitats de serveis, subministraments o obres per part de les diferents administracions territorials, i també instrumentals, són constants i recurrents i, sortosament, el sector privat…

Fiscalitat de les clàusules sòl

El passat 21 de gener de 2017 ha sortit publicat el Reial Decret-Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. La gran quantitat de consumidors afectats i les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta…