Es poden reclamar deutes a empreses dissoltes?

Sí. El Tribunal Suprem en una sentència ha unificat la doctrina establint que una societat dissolta i liquidada té personalitat jurídica a l’efecte del pagament dels deutes que tingui pendents, per tant pot ser demanda perquè el compleixi. En la…