Què cal saber sobre els pagarés?

El pagaré és un compromís de pagament pel qual una empresa o professional es compromet a pagar a una altra companyia o autònom una quantitat de diners especificada en una data determinada. Els pagarés permeten a les empreses ajornar, d’alguna…

Com puc valorar la meva empresa?

El valor d’una empresa és una aproximació del que el venedor esperaria rebre o un comprador esperaria pagar a canvi d’aquest actiu, i estarà determinat per expectatives i factors subjectius i objectius. Per la seva banda, el preu serà el…

Es poden reclamar deutes a empreses dissoltes?

Sí. El Tribunal Suprem en una sentència ha unificat la doctrina establint que una societat dissolta i liquidada té personalitat jurídica a l’efecte del pagament dels deutes que tingui pendents, per tant pot ser demanda perquè el compleixi. En la…