Quan se suspèn el contracte de treball?

La suspensió del contracte consisteix que el contracte de treball segueix existint, està vigent, però s’interrompen temporalment les principals obligacions del treballador i de l’empresari, no hi ha prestació de serveis ni retribució. Quan se signa un contracte de treball,…

Coneix els límits del treball nocturn?

Els treballadors nocturns no poden tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, prenent com a referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns convenis col·lectius amplien el període de referència, però sempre…