Inspeccions ambientals 2015: ho tens tot apunt?

Directiva d’Emissions Industrials (DEI) Pla i Programa d’Inspecció Ambiental Integrada per al període 2014-2016 La Directiva d’Emissions Industrials (DEI) i el reglament que la transposen (Llei 5/2013, d’11 de juliol, i Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre – Reglament d’emissions…

Obligacions ambientals del primer trimestre

L’any arriba carregat d’obligacions de declaracions ambientals, algunes de les quals són molt específiques per a un determinat sector i d’altres molt més genèriques. A tall d’exemple, la declaració anual de residus industrials (DARI) l’han de presentar: Els productors de…