Nova normativa europea sobre els drets dels accionistes

El Reglament europeu desenvolupa la denominada «Directiva de drets dels accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d’informació i la facilitació de l’exercici dels seus drets. S’ha publicat un nou Reglament de la…

Com afrontar una inspecció d’Hisenda?

Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta inspecció fiscal… Hi ha molts motius pels quals vostè o la seva empresa poden ser objecte d’una inspecció d’Hisenda, com per exemple devolució…